Ön Bilgilendirme Formu

1-) TARAFLAR

İş bu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında alıcı ve satıcı arasında kurulacak mesafeli satış sözleşmesine ilişkin,  ön bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına hazırlanmıştır. Ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ön bilgilendirme formu ve sözleşmenin bir nüshası alıcının üyelik hesabında mevcut olup talep edilmesi halinde e-posta ile de gönderilebilecektir.

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ünvanı Öncü Gi̇ri̇şi̇mler Ti̇caret A.ş.
Adres

Andifli Mahallesi Sokullu Sokak A Blok 4 A

Kaş Antalya Türkiye

Telefon +908502550111
Email info@yapilir.com
Vergi Dairesi-Numarası Kaş-6560492368
Mersis No 0656049236800001

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı Sipariş bilgisi bekleniyor
Adres Sipariş bilgisi bekleniyor
Telefon Sipariş bilgisi bekleniyor

2-) TANIMLAR

Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi ifade eder.

3-) KONU

a ) İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.yapilir.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ibarettir. Tüketici sayılmayan alıcılar hakkında ise; Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

b ) Alıcı, iş bu ön bilgilendirme formunu okuyup onaylamakla Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler , “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini, kişisel verilerinin korunması ve çerez politikalarına ilişkin aydınlatıldığını işbu ön bilgilendirme formu uyarınca kabul ve beyan eder.

4-) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

a ) Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Web sitesi üzerinden ürüne ait temel özelliklerin detaylı bir biçimde incelenebilmesi mümkündür. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

b ) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

c ) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Adı Adet Birim Fiyatı Ara toplam (KDV Dahil)
TOPLAM 0 TRY

Ödeme Şekli ve Planı: Sipariş bilgisi bekleniyor

Teslimat Adresi: Sipariş bilgisi bekleniyor

Teslim Edilecek kişi: Sipariş bilgisi bekleniyor

Fatura Adresi: Sipariş bilgisi bekleniyor

Sipariş Tarihi: Sipariş bilgisi bekleniyor

Teslim şekli: Alıcıya Teslim

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Tahmini Teslimat tarihi: Kargo süresi teslimat yapılan bölgeye ve seçilen kargo firmasına göre değişiklik gösterir. Horoz Kargo ile gönderilen siparişler siparişi takip eden Salı ve Cumartesi günleri firmaya teslim edilir ve 8-10 gün içerisinde alıcıya teslim edilmek üzere, takip eden ilk iş gününde işleme alınır. Aras Kargo ile gönderilen siparişler siparişi takip eden 3 iş günü içerisinde kargoya verilir ve sipariş kargoya verildikten sonra 1-5 gün içerisinde alıcıya teslim edilir. Ürünün ön siparişe konu ürünlerden olması halinde ise teslim süresi ve şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Belirtilen süre, teslimatın taahhüdü değildir. Süre, satıcı tarafından ürünün kargo şirketine teslim edilme süresini ifade eder. Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

5-) GENEL HÜKÜMLER

a ) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b ) Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak; alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ve hizmet satışlarında teslim süresi 30 (otuz) günü aşabilecektir. Ayrıca, “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olan ürün ve hizmetlerin teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup alıcı, alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “sipariş üzerine üretim” ya da “ön sipariş” statüsünde olan ürün/hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla sözleşmeyi feshedemeyecektir.

c ) SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

d ) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

e ) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f ) ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g ) ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h ) SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i ) SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

j ) ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

k ) ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

l ) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

m ) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

n ) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

o ) SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

p ) İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

q ) Ürün/hizmet teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir satıcı, web sitesi üzerinde o ürün/hizmet için sözleşme tarihinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır. Kargo ücreti ödeyerek alınan ürünlerde müşteri kaynaklı iadelerde kargo ücreti iade edilmeyecektir. Satıcı mağaza kaynaklı hatalarda kargo ücreti iade edilecektir.

6-) CAYMA HAKKI

“Yapılır.com” üzerinden yapmış olduğunuz alış verişlerinizde on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ( cayma hakkı kullanılamayacak ürün ve hizmetler hariç olmak üzere)  cayma hakkınızı kullanabilir ve yahut ürünün hatalı, kusurlu vb. teslim edilmesi durumunda iade sürecini web sitemizde yer alan adımları takip ederek başlatabilirsiniz.

Web sitesi içerisinde yer alan Hesabım >> Siparişlerim seçeneğini takip ederek, cayma hakkınızı kullanacağınız/ iade edeceğiniz siparişi seçip "iade talebi" bağlantısına tıkladıktan sonra cayma hakkı/iade formuna ulaşabilirsiniz. Cayma hakkı formunda iade nedeninizi belirtikten sonra "gönder" butonuna tıklamanız halinde cayma hakkı/iade talebiniz oluşturulur. İade talebi gönderildikten sonra ürünü teslim aldığınız kargo firması aracılığıyla ürünün "orjinalliği bozulmadan" ( gönderilen koruyucu kutusu ile birlikte hasarsız ve eksiksiz olarak) tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ürünün tarafımıza ulaşması akabinde, cayma hakkının/iade talebiniz işleme alınacaktır.

Horoz Lojistik ile alınan siparişlerde iade formunun tarafımıza ulaşmasının ardından Horoz Lojistik firması bilgilendirilmekte ve firma alıcının bulunduğu bölgeye göre organize olarak iadesi gerçekleştirilecek ürünü adresten teslim almaktadır. 

Web sitemizde yer alan iade sürecini takip edebileceğiniz gibi süresinde başvuru yapmak kaydıyla yukarıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza yazılı olarak da başvuruda bulunabilmeniz mümkündür.

a ) Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak bu cayma hakkı, iş bu sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen ürün ve hizmetler bakımından geçerli değildir. Alıcı, iş bu formu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

b ) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

c ) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

d ) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, alıcıya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

e ) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

f ) Alıcı, cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya cayma hakkını kullandığına dair bildirimini yöneltebilir. Cayma hakkının alıcı tarafından kullanıldığına dair bildiriminin satıcıya ulaşmasından itibaren on dört gün içinde yapılan ödeme alıcıya iade edilecektir.

3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g ) Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

7-) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HÜKÜMLER

Alıcı, aşağıda belirtilenler bakımından cayma hakkını kullanamaz. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılamadığı ürünler aşağıdaki gibidir:

a )Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e ) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f ) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.

j ) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8-) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda her yıl Aralık ayında T.C. Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin (“alıcının”) yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri görev ve yetkilidir.